Hvert hold tildeles 5 “amerikanske straffespark” efter følgende regler:

Bolden placeres på midterlinien i cirklen, hvorfra spilleren efter dommerens signal må drible ned mod modstandernes mål. Kun målmanden og straffesparksskytten må være på den benyttede banehalvdel.

Målmanden skal ved igangsættelsen være placeret på mållinien mellem målstængerne og kan – efter dommerens signal – frit bevæge sig frem mod straffesparkskytten.

I de tilfælde, hvor bolden rammer målrammen, eller hvor målmanden halvklarer, må straffesparkskytten skyde igen, såfremt bolden ikke har passeret mållinien eller sidelinien.

Et mål kan kun godkendes, såfremt bolden passerer mållinien inden 10 sek. efter at dommerens signal har lydt.

Hvis målmanden – inden for 10 sek. – begår en forseelse mod straffesparksskytten, som skal straffes med frispark, skal det – uanset hvor på banen det sker – straffes med et normalt straffespark fra 11-meter pletten. Dommeren kan dog vælge at benytte fordelsreglen.

Såfremt målmanden forser sig så groft, at dommeren skønner, at målmanden skal have en advarsel, skal dommeren udvise målmanden fra resten af straffesparkkonkurrencen.

Begår straffesparkskytten en tilsvarende forseelse mod målmanden, afbryder dommeren straffesparkets udførelse, og muligheden for scoring er tabt.

Er stillingen fortsat lige efter 2 x 5 straffespark, fortsættes med 1 straffespark til hvert hold, indtil der falder en afgørelse.