Guldsponsorer:

Guldsponsorer:

 

Sportigan
Viborg

Ledig

 

Øvrige sponsorer:

Øvrige sponsorer:

BoldsponsorCramer

VFF
Sparkær Smede
Rosgaard

Livøvej 18 – 8800 Viborg
Jens Ole

Henriette
Hancock

Præmiesponsorer publikum:

Præmiesponsorer publikum:

Best by
Bowl Sportigan
VFF Hancock